Εργαστήρια Ηλεκτρικών Μετρήσεων

Στο Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μετρήσεων οι μαθητές αποκτούν τεχνική πείρα στη χρήση των ηλεκτρικών οργάνων, συσκευών και στις συνδεσμολογίες αυτών στα ηλεκτρικά κυκλώματα Συνεχούς και Εναλλασσομένου  ρεύματος.

Εδώ γίνεται η εμπέδωση και η πειραματική επαλήθευση των νόμων και των κανόνων της Ηλεκτρολογίας.

 

metr1

 

metr2

 

<< Επιστροφή

Εργαστήρια Αυτοματισμών

Στο Εργαστήριο Αυτοματισμών οι μαθητές αποκτούν εμπειρία στην επιλογή και τη σύνδεση του υλικού αυτοματισμών, και στη σύνδεση, λειτουργία και έλεγχο των αυτομάτων συστημάτων και των σύγχρονων τεχνολογικών διατάξεων. Στην πορεία των σπουδών τους, οι μαθητές εξοικειώνονται με την τεχνολογία τόσο του κλασικού όσο και του προγραμματιζόμενου αυτοματισμού (PLC).

 

aytom1

 

aytom2

 

aytom3

 

aytom4

 

<< Επιστροφή