Εργαστήρια Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

Στο Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τον τρόπο συνδεσμολογίας διατάξεων των ΕΗΕ και μαθαίνουν να εντοπίζουν και να επισκευάζουν τις διάφορες βλάβες στις οικιακές εγκαταστάσεις.

Εδώ οι μαθητές εξοικειώνονται με τη χρήση των εργαλείων του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη και με τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται στις κτιριακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

 

ilektrol1

 

ilektrol2

 

ilektrol3

 

ilektrol4

 

<< Επιστροφή