Εργαστήρια Θερμοϋδραυλικών

Στα εργαστήρια των Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων, οι μαθητές εξασκούνται στην κατασκευή δικτύων υδραυλικών εγκαταστάσεων αλλά και εγκαταστάσεων θέρμανσης.

Οι εργασίες πραγματοποιούνται σε είδικούς χώρους με "ψευδοτοιχίες" και σε πραγματικούς λέβητες θέρμανσης.

 

Thermo1

 

Thermo2

 

Thermo3

 

Thermo4

 

Thermo5

 

<< Επιστροφή