Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών μπορεί να εργαστεί στα παρακάτω ενδεικτικά επαγγέλματα:

Ως υπάλληλος οικονομικών υπηρεσιών με αρμοδιότητες να:

 

Cash1

 

 

• Να τηρεί λογιστικά βιβλία Α' κατηγορίας και ΚΒΣ.

• Εκδίδει, συγκεντρώνει, ελέγχει και κωδικοποιεί τα παραστατικά του λογιστηρίου της Οικονομικής μονάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ.

• Παρακολουθεί την κίνηση λογαριασμών των πελατών.

• Φροντίζει να εισπράττει λογαριασμούς και να εξοφλεί οφειλές.

• Διεκπεραιώνει τραπεζικές εργασίες καθώς και εργασίες σχετικές με τα ασφαλιστικά ταμεία.

• Παρακολουθεί τα αποθέματα διαφόρων αγαθών (εμπορευμάτων, πρώτων υλών, κ.λπ.).

• Συμμετέχει στη διενέργεια απογραφής καθώς και στην κατάρτιση προϋπολογισμού της οικονομικής μονάδας.

 

Cash2

 

• Συντάσσει, δακτυλογραφεί και διεκπεραιώνει αλληλογραφία, εκθέσεις, αναφορές και κάθε είδους έντυπα.

• Ταξινομεί και αρχειοθετεί εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα.

• Οργανώνει και διεκπεραιώνει συσκέψεις, ταξίδια, συναντήσεις και συνεντεύξεις ανωτέρων στελεχών.

• Συγκεντρώνει οικονομικές πληροφορίες από όλα τα τμήματα.

• Διεκπεραιώνει δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων.

 

Συμπερασματικά, ο υπάλληλος οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών μπορεί να απασχοληθεί κυρίως σε οικονομικές υπηρεσίες υπουργείων, τράπεζες, εταιρείες και λογιστικά γραφεία, χρηματιστηριακά γραφεία, ασφαλιστικά ταμεία, κ.α.

 

 

Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού ασχολείται με την αποτελεσματική οργάνωση, το συντονισμό και τη διοίκηση της ροής των προϊόντων και πληροφοριών στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Cash4

 

Οι απόφοιτοι έχουν την ευκαιρία να εργαστούν σε:

  • Εταιρείες Προμηθειών
  • Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις
  • Εμπορικές Εταιρείες
  • Αλυσίδες Καταστημάτων
  • Μεταφορικές Εταιρείες
  • ως Ελεύθεροι επαγγελματίες.

 

 

 

<< Επιστροφή