Εργαστήρια Ηλεκτρικών Μετρήσεων

Στο Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μετρήσεων οι μαθητές αποκτούν τεχνική πείρα στη χρήση των ηλεκτρικών οργάνων, συσκευών και στις συνδεσμολογίες αυτών στα ηλεκτρικά κυκλώματα Συνεχούς και Εναλλασσομένου  ρεύματος.

Εδώ γίνεται η εμπέδωση και η πειραματική επαλήθευση των νόμων και των κανόνων της Ηλεκτρολογίας.

 

metr1

 

metr2

 

<< Επιστροφή