Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γ' Τάξης

Γ’ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Μαθήματα

Ώρες

Νέα Ελληνικά 3

Μαθηματικά

Άλγεβρα

2

Γεωμετρία

1

Φυσικές Επιστήμες

Φυσική

2

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)

1

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

1

Γενικό Σύνολο Ωρών Μαθημάτων Γενικής Παιδείας

10

 

Μαθήματα ανά Ειδικότητα

 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Μαθήματα

Ώρες

Θεωρία

Εργαστ.

Προγραμματισμός Υπολογιστών

3

2

Δίκτυα Υπολογιστών

3

2

Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς  1  
Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Εφαρμογές τους στο Διαδίκτυο   3

Ειδικά Θέματα στον Προγραμματισμό Υπολογιστών

3

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών

Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

7

13

Γενικό Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

20

Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων

Μαθήματα

Ώρες

Θεωρία

Εργαστ.

Προγραμματισμός Υπολογιστών

3

2

Δίκτυα Υπολογιστών

3

2

Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς  1  
Εγκατάσταση, Διαχείριση και Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων    3

Ειδικά Θέματα στο Υλικό και στα Δίκτυα Υπολογιστών

3

Τεχνική Υποστήριξη Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτυακών Υποδομών

Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

7

13

Γενικό Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

20

 

  

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

 Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών 

Μαθήματα

Ώρες

Θεωρία

Εργαστ.

Στοιχεία Μηχανών

3

Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων 

3

Μηχανουργική Τεχνολογία - Εργαλειομηχανές 2 4

Ανελκυστήρες - Ανυψωτικές Μηχανές

2

Στοιχεία Ψύξης - Κλιματισμού 

2

4

Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

12

8

Γενικό Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

20

 

Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Μαθήματα

Ώρες

Θεωρία

Εργαστ.

Στοιχεία Μηχανών

3

Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων 

3

Συντήρηση και Επισκευή Εγκαταστάσεων Καύσης Υγρών και Αερίων Καυσίμων  1 3

Ύδρευση – Αποχέτευση

1

2

Κατασκευή και Λειτουργία Κεντρικής Θέρμανσης 

1

4

Σχέδιο Ειδικότητας

2

Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

9

11

Γενικό Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

20

Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού

Μαθήματα

Ώρες

Θεωρία

Εργαστ.

Στοιχεία Μηχανών

3

Στοιχεία Ψύξης-Κλιματισμού 3 3

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού

2

4

Σύστημα Ελέγχου, Ρύθμισης και Αυτοματισμού Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού

1

2

Μηχανολογική Σχεδίαση Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού

 2

Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

9

11

Γενικό Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

20

Τεχνικός Οχημάτων

Μαθήματα

Ώρες

Θεωρία

Εργαστ.

Στοιχεία Μηχανών

3

ΜΕΚ IΙ 3 3
Συστήματα Αυτοκινήτου 3 3

Τεχνολογία Ελέγχων και Διαγνώσεων

2

3

Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

11

9

Γενικό Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

20

 

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

 Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

Μαθήματα

Ώρες

Θεωρία

Εργαστ.

Ψηφιακά Συστήματα

3

Δίκτυα Υπολογιστών 3  
Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά - Κατασκευές 2

Εγκατάσταση και Διαχείριση Δικτύων - Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων

2

Συστήματα Ελέγχου και Ασφάλειας   2
Τηλεπικοινωνίες - Τηλεματική 2 2
Ρομποτική   2
Επεξεργασία Σήματος Ήχου και Εικόνας   2

Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

8

12

Γενικό Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

20

 

Τεχνικός Ηλεκτρολογιών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

Μαθήματα

Ώρες

Θεωρία

Εργαστ.

Ηλεκτροτεχνία 2

3

Ηλεκτρικές Μηχανές 3  
Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις 2 2 3

Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας-Ηλεκτρικών Μηχανών

4

Αυτοματισμοί Προγραμματισμένης Λογική

2

3

Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

10

10

Γενικό Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

20

 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

Μαθήματα

Ώρες

Θεωρία

Εργαστ.

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

3

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης 3  
Σύγχρονο περιβάλλον γραφείου 1 2
Φορολογική Πρακτική 2 3

Λογιστικές Εφαρμογές

4

Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις

2

Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

11

9

Γενικό Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

20

Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού

Μαθήματα

Ώρες

Θεωρία

Εργαστ.

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

3

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης 3  
Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών 2 2
Οργάνωση και Διαχείριση Μεταφορών 2 2
Εφαρμογές Εφοδιαστικής 2 2

Λογιστικές Εφαρμογές

2

Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

12

8

Γενικό Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

20

 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

Μαθήματα

Ώρες

Θεωρία

Εργαστ.

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

Οικοδομική 3  
Σχέδιο Πολιτικού Μηχανικού και Έργων Υποδομής 1 2
Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στα Τεχνικά Έργα 4

Οργάνωση Τεχνικών Έργων

1

2

Σχέδιο Δομικών Έργων με χρήση Η/Υ II

3

Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

9

11

Γενικό Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

20

 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

Μαθήματα

Ώρες

Θεωρία

Εργαστ.

Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

3

Αρχές Βιολογικής Γεωργίας 3  

Δενδροκομία-Αμπελουργία

2

2

Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας - Κηπευτικές Καλλιέργειες 2 2

Αρδεύσεις Καλλιεργειών

1

2

Φυτοπροστασία

1

2

Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

12

8

Γενικό Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

20

Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

Μαθήματα

Ώρες

Θεωρία

Εργαστ.

Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

3

Αρχές Βιολογικής Γεωργίας 3  

Ανθοκομικά φυτά

1

2

Εφαρμογές Αρδευτικών Δικτύων στην Κηποτεχνία
1 2

Σχεδιασμός Φυτοτεχνικών Έργων

2

2

Συντήρηση Κηποτεχνικών Εφαρμογών

2

2

Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

12

8

Γενικό Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

20

 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΥΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΕΥΕΞΙΑΣ

Βοηθός Νοσηλευτή

Μαθήματα

Ώρες

Θεωρία

Εργαστ.

Ανατομία-Φυσιολογία II

3

Υγιεινή

2

Νοσηλευτική II

2

Στοιχεία Παθολογίας 2  

Χειρουργική-Τεχνική Χειρουργείου

Στοιχεία Μαιευτικής-Γυναικολογίας

1

Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

10

10

Γενικό Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

20

Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

Μαθήματα

Ώρες

Θεωρία

Εργαστ.

Ανατομία - Φυσιολογία II

3

Υγιεινή

2

Παιδαγωγικό Περιβάλλον Βρεφονηπιακού Σταθμού   3
Αγωγή Βρέφους και Νηπίου 2 2
Στοιχεία Γενικής και Εξελικτικής Ψυχολογίας 2  

Δημιουργική Απασχόληση στην Προσχολική Ηλικία II

  3
Μουσικοκινητική Αγωγή

 2

Λογοτεχνία Προσχολικής Ηλικίας

 1

Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

10

10

Γενικό Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

20

Βοηθός Φυσικοθεραπευτή

Μαθήματα

Ώρες

Θεωρία

Εργαστ.

Ανατομία - Φυσιολογία II

3

Υγιεινή

2

Κινησιολογία   3
Φυσικοθεραπεία 2 2
Πρακτική Φυσικοθεραπεία 1 2

Μάλαξη

  2
Φυσικά Μέσα και Εφαρμογή τους

1

 2

Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

9

11

Γενικό Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

20

Αισθητικής Τέχνης

Μαθήματα

Ώρες

Θεωρία

Εργαστ.

Ανατομία - Φυσιολογία II

3

Υγιεινή

2

Μακιγιάζ   3
SPA και Λουτροθεραπεία 1 2
Σύγχρονη Αισθητική 1 5

Αισθητική Άκρων - Ονυχοπλαστική

  2
Κοσμητολογία Τεχνολογία Υλικών

1

Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

8

12

Γενικό Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

20