Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Κατερίνης

Το Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Κατερίνης άρχισε να λειτουργεί το σχολικό έτος 2004-2005 με την υπ αρ. 105159/Δ4/28-09-04 απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1536/τ.Β'/15-10-04.

Proseyxi

Μέχρι σήμερα εκατοντάδες μαθητές (ενήλικες στην πλειοψηφία τους), εμπλούτισαν τις γνώσεις τους στην ειδικότητα που τους ενδιέφερε, αποκτώντας Αναγνωρισμένο Κρατικό Πτυχίο, αλλά και Απολυτήριο Λυκείου.

Στο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. διδάσκει εκπαιδευτικό προσωπικό με μεγάλη εμπειρεία και εξειδίκευση.

Εκπαιδευτικό προσωπικό Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Κατερίνης 

 

Το Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Κατερίνης λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή από την 18:00 μέχρι την 22:30. Οι ώρες των μαθημάτων διαμορφώνονται ως εξής:

1η ώρα:            18:00 – 16:40

2η ώρα:            16:40 – 19:20

Διάλειμμα:       19:20 - 19:35

3η ώρα:            19:35 – 20:15

4η ώρα:            20:15 – 20:55

Διάλειμμα:       20:55 - 21:10

 5η ώρα:            21:10 – 21:50 

6η ώρα:            21:50 – 22:30

 

Το Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. διαθέτει τμήματα 18 ειδικοτήτων σε 8 επαγγελματικούς τομείς. Για να δείτε τις Ειδικότητες που μπορούν να ακολουθήσουν οι μαθητές του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. πιέστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Ομάδες Προσανατολισμού, Τομείς και Ειδικότητες

 

Πιέστε έναν από τους παρακάτω συνδέσμους, για να δείτε τα μαθήματα που διδάσκονται σε κάθε τάξη του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Κατερίνης...

Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων Α' Τάξης

Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων Β' Τάξης

Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων Γ' Τάξης

 

 

<<Επιστροφή