Ωρολόγιο Πρόγραμμα Β' Τάξης

Β’ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Μαθήματα

Ώρες

Νέα Ελληνικά

3

Μαθηματικά

Άλγεβρα

2

Γεωμετρία

1

Φυσικές Επιστήμες

Φυσική

1

Χημεία

1

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)

1

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

1

Γενικό Σύνολο Ωρών Μαθημάτων Γενικής Παιδείας

10

Μαθήματα Ειδικότητας ανά Τομέα

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

Μαθήματα

Ώρες

Θεωρία

Εργαστ.

Αρχές αγροτικής ανάπτυξης 2  
Περιβάλλον και Γεωργία 1 1
Φυτική Παραγωγή 2 2

Ζωική Παραγωγή

2

1

Τεχνολογία Τροφίμων

2

2

Αρχές Αρχιτεκτονικής Τοπίου

1

1

Στοιχεία Γεωργικών Εγκαταστάσεων και Γεωργικά Μηχανήματα 1 1

Αγγλικά Τομέα

1

Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

12

8

Γενικό Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

20

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

Μαθήματα

Ώρες

Θεωρία

Εργαστ.

Αρχές Λογιστικής

2

2

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

2

Θεωρία Τουρισμού και Εφαρμογές

3

Εισαγωγή στην Εφοδιαστική (Logistics)

2

Χρηματοπιστωτικές Συναλλαγές - Λογιστικά Φύλλα (EXCEL)   2
Στοιχεία Δικαίου (Αστικό - Εμπορικό - Εργατικό - Τουριστικό) 3  
Οικονομικά Μαθηματικά και Στατιστική 2  
Αγγλικά Τομέα 2

Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

13

7

Γενικό Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

20

Τομέας Δομικών έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

Μαθήματα

Ώρες

Θεωρία

Εργαστ.

Οικοδομικό Σχέδιο

 
Τοπογραφία 2 2
Τοπογραφικό Σχέδιο - Ψηφιακή Χαρτογραφία 2

Κτιριακά Έργα και Δομικά Υλικά

2

2

Σχέδιο Δομικών Έργων με χρήση Η/Υ I

3

Δομημένο Περιβάλλον και Πολεοδομικές Εφαρμογές

2

Αγγλικά Τομέα 1  

Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

11

9

Γενικό Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

20

Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών

Μαθήματα

Ώρες

Θεωρία

Εργαστ.

Ελεύθερο Σχέδιο

 
Γραμμικό Σχέδιο
Ιστορία της τέχνης  2

Αρχές Σύνθεσης

3

Εφαρμοσμένες τέχνες με χρήση Η/Υ

4

Ειδικό Εργαστηριακό μάθημα

Οι μαθητές διδάσκονται ένα από τα παρακάτω εργαστηριακά μαθήματα, ανάλογα με την εργαστηριακή υποδομή του αντίστοιχου ΕΚ ή του ΣΕ του ΕΠΑΛ και τις ειδικότητες του Τομέα που λειτουργούν στο αντίστοιχο ΕΠΑΛ:
1. Φωτογραφία και Ηλεκτρονική Επεξεργασία Εικόνας
2. Τεχνολογία Υφαντικών Υλών
3. Εργαστήριο Χαρακτικής-Πλαστικής 

Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

9

11

Γενικό Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

20

 

 

 Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και αυτοματισμού

Μαθήματα

Ώρες

Θεωρία

Εργαστ.

Ηλεκτροτεχνία (Κυκλώματα Συνεχούς και Εναλλασσόμενου ρεύματος)

 2

2

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις και Ηλεκτρολογικό Σχέδιο

2

4

Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Συστήματα και στα Δίκτυα Επικοινωνιών   2
Αυτοματισμοί, Αισθητήρες   2

Αναλογικά και Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

2

3

Αγγλικά Τομέα

1

Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

7

13

Γενικό Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

20

Τομέας Μηχανολογίας

Μαθήματα

Ώρες

Θεωρία

Εργαστ.

Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής - Εφαρμογές

3

2

Μηχανική - Αντοχή Υλικών

2

Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών   2

Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών - Εφαρμογές

2

4

Βασική Ηλεκτρολογία και Εφαρμογές 2 2

Αγγλικά Τομέα

1

Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

10

10

Γενικό Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

20

Τομέας Πληροφορικής

Μαθήματα

Ώρες

Θεωρία

Εργαστ.

Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών 

1

3

Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών  2 2
Βασικά Θέματα Πληροφορικής 1 2

Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

1

2

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων

3

Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων & Προδιαγραφών Υλικού και Λογισμικού

1

1

Αγγλικά Τομέα

1

Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

7

13

Γενικό Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

20

Τομέας Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας

Μαθήματα

Ώρες

Θεωρία

Εργαστ.

Ανατομία-Φυσιολογία

3

Πρώτες Βοήθειες

2

Υγιεία και Διατροφη

2

Διαπροσωπικές Σχέσεις

1

Εργασιακό Περιβάλλον Τομέα

2

Αγγλικά Τομέα

 2

Ειδικό Μάθημα Α' (*) 1 3

Ειδικό Μάθημα Β' (*)

 1

3

Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

10

10

Γενικό Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

20

(*) Οι μαθητές διδάσκονται δύο από τα παρακάτω ειδικά μαθήματα, ανάλογα με την εργαστηριακή υποδομή του αντίστοιχου Ε.Κ. ή του Σ.Ε. του ΕΠΑ.Λ. και τις ειδικότητες του Τομέα που λειτουργούν στο ΕΠΑ.Λ. στη Γ' τάξη των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

α) ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι (1Θ+3Ε)
β) ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι (1Θ+3Ε)
γ) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΗΛΙΚΙΑ Ι (1Θ+3Ε)
δ) ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ I (1Θ+3Ε)
ε) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ I (1Θ+3Ε)
στ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣI (4Ε)
ζ) ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΑ Ι (1Θ+3Ε)
η) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ I (1Θ+3Ε)
θ) ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι (1Θ+3Ε)