Ωρολόγιο Πρόγραμμα Α' Τάξης

Α’ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Μαθήματα

Ώρες

Νέα Ελληνικά

4

Μαθηματικά

Άλγεβρα

3

Γεωμετρία

1

Φυσικές Επιστήμες

Φυσική

2

       Χημεία 1
       Βιολογία

1

Πολιτική Παιδεία

1

Ιστορία 1
Θρησκευτικά 1

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)

2

Φυσική Αγωγή 1

Πληροφορική

2

Γενικό Σύνολο Ωρών Μαθημάτων Γενικής Παιδείας

20

Μαθήματα Προσανατολισμού

Μαθήματα

Ώρες

Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία

2

Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων

2

Γενικό Σύνολο Ωρών Μαθημάτων Γενικής Παιδείας

4

Μαθήματα Επιλογής

Μαθήματα (*)

Ώρες

Αγωγή υγείας

2

Αρχές Γραμμικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδίου

Αρχές Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής

2

Αρχές Μηχανολογίας

2

Αρχές Οικονομίας

2

Βασικές Αρχές Σύνθεσης

Γεωπονία και Αειφόρος Ανάπτυξη

2

Ναυτική Τέχνη

2

Γενικό Σύνολο Ωρών Μαθημάτων Γενικής Παιδείας

6

(*) Οι μαθητές επιλέγουν τρία μαθήματα μεταξύ των οκτώ προσφερόμενων μαθημάτων ανάλογα με τους τομείς που λειτουργούν σε κάθε ΕΠΑ.Λ.