Τομέας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής

Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής αναμένεται να αποκτήσει, κατά την εκπαίδευσή του, τις ακόλουθες γνώσεις και να εκτελεί τα παρακάτω επαγγελματικά έργα:

 

Fyt1

 

• Να γνωρίζει τις βασικές αρχές της λειτουργίας του φυσικού περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων, τις αξιοποιήσιμες δυνατότητες του και τους τρόπους εμπορικής τους διαχείρισης, συντήρησης και επέκτασής του (δρυμοί, βιότοποι, κ.λπ.).

• Να προστατεύει τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον.

• Να εκτελεί αυτόνομη επιχειρηματική παραγωγή βασικών φυτικών προϊόντων (να προετοιμάζει το εδάφους για φυτεύσεις ή σπορές, να φυτεύει, λιπαίνει, καλλιεργεί και αρδεύει την παραγωγή του, να συλλέγει και να αποθηκεύει την παραγωγή του, να χειρίζεται, επισκευάζει και συντηρεί τα σκεύη και τα εργαλεία του, κ.λπ.).

• Να εκτιμά το είδος και την ποσότητα της παραγωγής που θα καλλιεργήσει, σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς, του καιρού, του μεγέθους και της θέσης της επιχείρησης.

 

Fyt2

 

• Να επιλέγει τη γη που θα καλλιεργήσει, να καθορίζει το χρόνο άροσης και να εκτελεί ειδικές τεχνικές εργασίες κατεργασίας και συντήρησης του εδάφους.

• Να επιλέγει και να αγοράζει τύπους και ποσότητες από σπόρους ή άλλο πολλαπλασιαστικό υλικό που θα χρησιμοποιήσει, τα λιπάσματα και τον εξοπλισμό.

• Να εκτελεί βασικές εργασίες φυτοπροστασίας και ζιζανιοκτονίας, με συμβατικές κυρίως μεθόδους (αναγνώριση βασικών συμπτωμάτων ασθενειών, διάκριση γεωργικών φαρμάκων και σκευασμάτων).

• Να εκτελεί βασικές εργασίες λίπανσης (προσδιορισμός των λιπαντικών απαιτήσεων μιας καλλιέργειας, σχεδιασμός προγράμματος λίπανσης, εφαρμογής λιπασμάτων, κ.λπ.).

• Να εκτελεί βασικές εργασίες συλλογής και αποθήκευσης των προϊόντων του (χειρισμός πρώτης ύλης και εξοπλισμού, διαλογή, τυποποίηση μεταφοράς, κ.λπ.).

 

 Fyt3

 

• Να εφαρμόζει τις βασικές αρχές της βιολογικής γεωργίας.

• Να χειρίζεται και να συντηρεί βασικά γεωργικά μηχανήματα και μηχανήματα κατεργασίας εδάφους.

• Να εκτελεί βασικές εργασίες συντήρησης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.

• Να τηρεί βασικούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στον εργασιακό του χώρο.

• Να υπολογίζει το κόστος και το κέρδος και να εκτιμά την μελλοντική του παραγωγή (στοιχεία εκτιμητικής).

• Να γνωρίζει και να χρησιμοποιεί τους βασικούς κανόνες της γεωργικής οικονομίας.

• Να αποκτήσει επιχειρηματική συνείδηση.

 

 


 

Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου αναμένεται να αποκτήσει, κατά την εκπαίδευσή του, τις ακόλουθες γνώσεις και να εκτελεί τα παρακάτω επαγγελματικά έργα:

 

 Anth1

 • Να γνωρίζει και να χρησιμοποιεί τις βασικές αρχές αρχιτεκτονικής του τοπίου.
 • Να εφαρμόζει τις κατάλληλες καλλιεργητικές τεχνικές για δένδρα, θάμνους, άνθη και χλοοτάπητες.
 • Να αναγνωρίζει τα φυτά που χρησιμοποιούνται στην κηποτεχνία.
 • Να εκτελεί βασικούς χειρισμούς και τεχνικές φύτευσης και συντήρησης πρασίνου.
 • Να εγκαθιστά δίκτυα άρδευσης.

Anth2

 • Να σχεδιάζει μικρά έργα διαμόρφωσης τοπίου, με τη χρήση εξειδικευμένων εφαρμογών λογισμικού.
 • Να επιλέγει και χειρίζεται με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα όλα τα εργαλεία και μηχανήματα που απαιτούνται στην κηποτεχνία.
 • Να αναγνωρίζει τις κυριότερες ασθένειες των καλλωπιστικών φυτών και γνωρίζει τρόπους αντιμετώπισής τους.
 • Να αξιολογεί καταστάσεις σε ήδη εγκαταστημένα κηποτεχνικά έργα και μπορεί να επέμβει προς διόρθωση πιθανόν σφαλμάτων.
 • Να εφαρμόζει βασικές τεχνικές θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων.
 • Να μπορεί να συνδυάζει την αισθητική των φυτών με τον λειτουργικό τους ρόλο στο χώρο σε μία κηποτεχνική εφαρμογή.
 • Να εφαρμόζει τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στον εργασιακό του χώρο.
 • Να συνεργάζεται με εξειδικευμένους επιστήμονες (γεωπόνους, τεχνολόγους γεωπόνους, αρχιτέκτονες τοπίου κ.λπ.) για την αισθητική αναβάθμιση του τοπίου και τη διευκόλυνση του έργου του.

Anth3

Προοπτικές απασχόλησης:.

 • Ο/η πτυχιούχοςΤεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου μπορεί να εργαστεί:
 • Ως τεχνικός ανάπτυξης και συντήρησης έργων τοπίου (π.χ. πάρκα, πλατείες).
 • Ως αυτοαπασχολούμενος αναλαμβάνοντας την περιποίηση κήπων και άλλων χώρων πρασίνου σε ιδιωτικές κατοικίες ή συγκροτήματα κατοικιών, επιχειρήσεων, καταστημάτων, εμπορικών κέντρων κ.ά.
 • Ως υπάλληλος στο δημόσιο τομέα, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε έργα αστικού και περιαστικού πρασίνου και σε Εταιρίες του Ιδιωτικού Τομέα. 
 • Ως τεχνικός σε φυτοτεχνικές μονάδες από την παραγωγή καλλωπιστικών φυτών έως τη διαμόρφωση αισθητικών χώρων πρασίνου. Ως τεχνικός σε καταστήματα πώλησης φυτών και ειδών κήπου (εργαλεία και μηχανήματα, αρδευτικά συστήματα κ.λπ.).

 

 

 

 

<< Επιστροφή