Εργαστήριο Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου

Στο Εργαστήριο Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου οι μαθητές εξοικειώνονται με τον έλεγχο της ομαλής λειτουργίας του ηλεκτρικού συστήματος οχημάτων τόσο παλαιάς όσο και σύγχρονης τεχνολογίας.

Εδώ οι μαθητές αποκτούν εμπειρία στη διάγνωση και την αποκατάσταση βλαβών των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων ενός οχήματος, σε πραγματικές συνθήκες. 

 

HSA1

 

HSA2

 

HSA3

 

HSA4

 

<< Επιστροφή