Εργαστήρια Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου

Τα εργαστήρια Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου, αποτελούν μια ειδική κατηγορία των εγκαταστάσεων θέρμανσης, όπου τον πρώτο λόγο έχει η ασφάλεια κατασκευής και λειτουργίας της εγκατάστασης.

Οι μαθητές μαθαίνουν να διαχειρίζονται όλα τα συστήματα ασφαλείας που χρειάζονται, ώστε να κατασκευάζουν απόλυτα ασφαλείς και λειτουργικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου. 

 

Fys1

 

Fys2

 

Fys3

 

Fys4

  

<< Επιστροφή