Τομέας Δομικών Έργων

Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής μπορεί να εργαστεί ως:

 

Dom1

 

 

• Τεχνίτης εργοδηγός σε έργα πολιτικού μηχανικού.

• Ελεγκτής ποιοτικού ελέγχου κατασκευών.

• Εκτιμητής κόστους.

• Σχεδιαστής.

• Τεχνίτης τοπογραφίας και χαρτογράφησης περιοχών.

• Εργαζόμενος γενικών καθηκόντων στις κατασκευές.

• Εργαζόμενος στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής μπορεί να:

 

Dom2

 

 

• Σχεδιάζει αρχιτεκτονικά σχέδια καθώς και αναπτύγματα οπλισμών φερόντων στοιχείων ενός κτιρίου.

• Χρησιμοποιεί τα όργανα της τοπογραφίας για εμβαδομέτρηση και αποτύπωση ενός οικοπέδου - περιοχής.

• Εξοικειωθεί με την κατασκευή ξυλότυπων και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού στα φέροντα στοιχεία της κατασκευής.

• Εκτελεί προμετρήσεις και επιμετρήσεις υλικών και εργασιών για τον προϋπολογισμό του έργου.

 

Dom3

 

 

• Γνωρίζει τα δικαιολογητικά και τη σύνταξή τους για την έκδοση μίας οικοδομικής άδειας.

• Υπολογίζει απλές ασκήσεις αντοχής φερόντων στοιχείων της κατασκευής.

• Σχεδιάζει μέσω Η/Υ αρχιτεκτονικά σχέδια.

• Πραγματοποιεί τη μελέτη και εγκατάσταση παροχής δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.

 

 

 

 

 

<< Επιστροφή