Ωρολόγια Προγράμματα Μαθημάτων

Eidikotita

Το Εσπερινό ΕΠΑΛ Κατερίνης λειτουργεί από Δευτέρα εως Παρασκευή στις παρακάτω ώρες:

Ωράριο Λειτουργίας Διδακτικές Ώρες & Διαλείμματα
18:00 – 18:40 1η Ώρα
18:40 – 19:20 2η Ώρα
19:20 – 19:35 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
19:35 – 20:15 3η Ώρα
20:15 – 20:55 4η Ώρα
20:55 – 21:10 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
21:10 – 21:50 5η Ώρα
21:50 – 22:30 6η Ώρα

  

Δείτε τα ωρολόγια προγράμματα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας, κάνοντας κλικ σε μία από τις παρακάτω επιλογές:

 

Α’ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

Β’ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

Γ’ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γ' Τάξης

Γ’ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Μαθήματα

Ώρες

Νέα Ελληνικά 3

Μαθηματικά

Άλγεβρα

2

Γεωμετρία

1

Φυσικές Επιστήμες

Φυσική

2

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)

1

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

1

Γενικό Σύνολο Ωρών Μαθημάτων Γενικής Παιδείας

10

 

Μαθήματα ανά Ειδικότητα

 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Μαθήματα

Ώρες

Θεωρία

Εργαστ.

Προγραμματισμός Υπολογιστών

3

2

Δίκτυα Υπολογιστών

3

2

Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς  1  
Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Εφαρμογές τους στο Διαδίκτυο   3

Ειδικά Θέματα στον Προγραμματισμό Υπολογιστών

3

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών

Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

7

13

Γενικό Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

20

Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων

Μαθήματα

Ώρες

Θεωρία

Εργαστ.

Προγραμματισμός Υπολογιστών

3

2

Δίκτυα Υπολογιστών

3

2

Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς  1  
Εγκατάσταση, Διαχείριση και Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων    3

Ειδικά Θέματα στο Υλικό και στα Δίκτυα Υπολογιστών

3

Τεχνική Υποστήριξη Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτυακών Υποδομών

Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

7

13

Γενικό Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

20

 

  

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

 Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών 

Μαθήματα

Ώρες

Θεωρία

Εργαστ.

Στοιχεία Μηχανών

3

Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων 

3

Μηχανουργική Τεχνολογία - Εργαλειομηχανές 2 4

Ανελκυστήρες - Ανυψωτικές Μηχανές

2

Στοιχεία Ψύξης - Κλιματισμού 

2

4

Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

12

8

Γενικό Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

20

 

Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Μαθήματα

Ώρες

Θεωρία

Εργαστ.

Στοιχεία Μηχανών

3

Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων 

3

Συντήρηση και Επισκευή Εγκαταστάσεων Καύσης Υγρών και Αερίων Καυσίμων  1 3

Ύδρευση – Αποχέτευση

1

2

Κατασκευή και Λειτουργία Κεντρικής Θέρμανσης 

1

4

Σχέδιο Ειδικότητας

2

Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

9

11

Γενικό Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

20

Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού

Μαθήματα

Ώρες

Θεωρία

Εργαστ.

Στοιχεία Μηχανών

3

Στοιχεία Ψύξης-Κλιματισμού 3 3

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού

2

4

Σύστημα Ελέγχου, Ρύθμισης και Αυτοματισμού Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού

1

2

Μηχανολογική Σχεδίαση Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού

 2

Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

9

11

Γενικό Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

20

Τεχνικός Οχημάτων

Μαθήματα

Ώρες

Θεωρία

Εργαστ.

Στοιχεία Μηχανών

3

ΜΕΚ IΙ 3 3
Συστήματα Αυτοκινήτου 3 3

Τεχνολογία Ελέγχων και Διαγνώσεων

2

3

Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

11

9

Γενικό Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

20

 

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

 Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

Μαθήματα

Ώρες

Θεωρία

Εργαστ.

Ψηφιακά Συστήματα

3

Δίκτυα Υπολογιστών 3  
Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά - Κατασκευές 2

Εγκατάσταση και Διαχείριση Δικτύων - Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων

2

Συστήματα Ελέγχου και Ασφάλειας   2
Τηλεπικοινωνίες - Τηλεματική 2 2
Ρομποτική   2
Επεξεργασία Σήματος Ήχου και Εικόνας   2

Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

8

12

Γενικό Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

20

 

Τεχνικός Ηλεκτρολογιών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

Μαθήματα

Ώρες

Θεωρία

Εργαστ.

Ηλεκτροτεχνία 2

3

Ηλεκτρικές Μηχανές 3  
Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις 2 2 3

Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας-Ηλεκτρικών Μηχανών

4

Αυτοματισμοί Προγραμματισμένης Λογική

2

3

Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

10

10

Γενικό Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

20

 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

Μαθήματα

Ώρες

Θεωρία

Εργαστ.

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

3

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης 3  
Σύγχρονο περιβάλλον γραφείου 1 2
Φορολογική Πρακτική 2 3

Λογιστικές Εφαρμογές

4

Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις

2

Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

11

9

Γενικό Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

20

Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού

Μαθήματα

Ώρες

Θεωρία

Εργαστ.

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

3

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης 3  
Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών 2 2
Οργάνωση και Διαχείριση Μεταφορών 2 2
Εφαρμογές Εφοδιαστικής 2 2

Λογιστικές Εφαρμογές

2

Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

12

8

Γενικό Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

20

 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

Μαθήματα

Ώρες

Θεωρία

Εργαστ.

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

Οικοδομική 3  
Σχέδιο Πολιτικού Μηχανικού και Έργων Υποδομής 1 2
Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στα Τεχνικά Έργα 4

Οργάνωση Τεχνικών Έργων

1

2

Σχέδιο Δομικών Έργων με χρήση Η/Υ II

3

Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

9

11

Γενικό Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

20

 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

Μαθήματα

Ώρες

Θεωρία

Εργαστ.

Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

3

Αρχές Βιολογικής Γεωργίας 3  

Δενδροκομία-Αμπελουργία

2

2

Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας - Κηπευτικές Καλλιέργειες 2 2

Αρδεύσεις Καλλιεργειών

1

2

Φυτοπροστασία

1

2

Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

12

8

Γενικό Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

20

Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

Μαθήματα

Ώρες

Θεωρία

Εργαστ.

Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

3

Αρχές Βιολογικής Γεωργίας 3  

Ανθοκομικά φυτά

1

2

Εφαρμογές Αρδευτικών Δικτύων στην Κηποτεχνία
1 2

Σχεδιασμός Φυτοτεχνικών Έργων

2

2

Συντήρηση Κηποτεχνικών Εφαρμογών

2

2

Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

12

8

Γενικό Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

20

 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΥΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΕΥΕΞΙΑΣ

Βοηθός Νοσηλευτή

Μαθήματα

Ώρες

Θεωρία

Εργαστ.

Ανατομία-Φυσιολογία II

3

Υγιεινή

2

Νοσηλευτική II

2

Στοιχεία Παθολογίας 2  

Χειρουργική-Τεχνική Χειρουργείου

Στοιχεία Μαιευτικής-Γυναικολογίας

1

Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

10

10

Γενικό Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

20

Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

Μαθήματα

Ώρες

Θεωρία

Εργαστ.

Ανατομία - Φυσιολογία II

3

Υγιεινή

2

Παιδαγωγικό Περιβάλλον Βρεφονηπιακού Σταθμού   3
Αγωγή Βρέφους και Νηπίου 2 2
Στοιχεία Γενικής και Εξελικτικής Ψυχολογίας 2  

Δημιουργική Απασχόληση στην Προσχολική Ηλικία II

  3
Μουσικοκινητική Αγωγή

 2

Λογοτεχνία Προσχολικής Ηλικίας

 1

Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

10

10

Γενικό Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

20

Βοηθός Φυσικοθεραπευτή

Μαθήματα

Ώρες

Θεωρία

Εργαστ.

Ανατομία - Φυσιολογία II

3

Υγιεινή

2

Κινησιολογία   3
Φυσικοθεραπεία 2 2
Πρακτική Φυσικοθεραπεία 1 2

Μάλαξη

  2
Φυσικά Μέσα και Εφαρμογή τους

1

 2

Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

9

11

Γενικό Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

20

Αισθητικής Τέχνης

Μαθήματα

Ώρες

Θεωρία

Εργαστ.

Ανατομία - Φυσιολογία II

3

Υγιεινή

2

Μακιγιάζ   3
SPA και Λουτροθεραπεία 1 2
Σύγχρονη Αισθητική 1 5

Αισθητική Άκρων - Ονυχοπλαστική

  2
Κοσμητολογία Τεχνολογία Υλικών

1

Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

8

12

Γενικό Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

20

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Α' Τάξης

Α’ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Μαθήματα

Ώρες

Νέα Ελληνικά

4

Μαθηματικά

Άλγεβρα

3

Γεωμετρία

1

Φυσικές Επιστήμες

Φυσική

2

       Χημεία 1
       Βιολογία

1

Πολιτική Παιδεία

1

Ιστορία 1
Θρησκευτικά 1

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)

2

Φυσική Αγωγή 1

Πληροφορική

2

Γενικό Σύνολο Ωρών Μαθημάτων Γενικής Παιδείας

20

Μαθήματα Προσανατολισμού

Μαθήματα

Ώρες

Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία

2

Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων

2

Γενικό Σύνολο Ωρών Μαθημάτων Γενικής Παιδείας

4

Μαθήματα Επιλογής

Μαθήματα (*)

Ώρες

Αγωγή υγείας

2

Αρχές Γραμμικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδίου

Αρχές Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής

2

Αρχές Μηχανολογίας

2

Αρχές Οικονομίας

2

Βασικές Αρχές Σύνθεσης

Γεωπονία και Αειφόρος Ανάπτυξη

2

Ναυτική Τέχνη

2

Γενικό Σύνολο Ωρών Μαθημάτων Γενικής Παιδείας

6

(*) Οι μαθητές επιλέγουν τρία μαθήματα μεταξύ των οκτώ προσφερόμενων μαθημάτων ανάλογα με τους τομείς που λειτουργούν σε κάθε ΕΠΑ.Λ.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Β' Τάξης

Β’ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Μαθήματα

Ώρες

Νέα Ελληνικά

3

Μαθηματικά

Άλγεβρα

2

Γεωμετρία

1

Φυσικές Επιστήμες

Φυσική

1

Χημεία

1

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)

1

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

1

Γενικό Σύνολο Ωρών Μαθημάτων Γενικής Παιδείας

10

Μαθήματα Ειδικότητας ανά Τομέα

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

Μαθήματα

Ώρες

Θεωρία

Εργαστ.

Αρχές αγροτικής ανάπτυξης 2  
Περιβάλλον και Γεωργία 1 1
Φυτική Παραγωγή 2 2

Ζωική Παραγωγή

2

1

Τεχνολογία Τροφίμων

2

2

Αρχές Αρχιτεκτονικής Τοπίου

1

1

Στοιχεία Γεωργικών Εγκαταστάσεων και Γεωργικά Μηχανήματα 1 1

Αγγλικά Τομέα

1

Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

12

8

Γενικό Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

20

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

Μαθήματα

Ώρες

Θεωρία

Εργαστ.

Αρχές Λογιστικής

2

2

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

2

Θεωρία Τουρισμού και Εφαρμογές

3

Εισαγωγή στην Εφοδιαστική (Logistics)

2

Χρηματοπιστωτικές Συναλλαγές - Λογιστικά Φύλλα (EXCEL)   2
Στοιχεία Δικαίου (Αστικό - Εμπορικό - Εργατικό - Τουριστικό) 3  
Οικονομικά Μαθηματικά και Στατιστική 2  
Αγγλικά Τομέα 2

Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

13

7

Γενικό Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

20

Τομέας Δομικών έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

Μαθήματα

Ώρες

Θεωρία

Εργαστ.

Οικοδομικό Σχέδιο

 
Τοπογραφία 2 2
Τοπογραφικό Σχέδιο - Ψηφιακή Χαρτογραφία 2

Κτιριακά Έργα και Δομικά Υλικά

2

2

Σχέδιο Δομικών Έργων με χρήση Η/Υ I

3

Δομημένο Περιβάλλον και Πολεοδομικές Εφαρμογές

2

Αγγλικά Τομέα 1  

Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

11

9

Γενικό Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

20

Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών

Μαθήματα

Ώρες

Θεωρία

Εργαστ.

Ελεύθερο Σχέδιο

 
Γραμμικό Σχέδιο
Ιστορία της τέχνης  2

Αρχές Σύνθεσης

3

Εφαρμοσμένες τέχνες με χρήση Η/Υ

4

Ειδικό Εργαστηριακό μάθημα

Οι μαθητές διδάσκονται ένα από τα παρακάτω εργαστηριακά μαθήματα, ανάλογα με την εργαστηριακή υποδομή του αντίστοιχου ΕΚ ή του ΣΕ του ΕΠΑΛ και τις ειδικότητες του Τομέα που λειτουργούν στο αντίστοιχο ΕΠΑΛ:
1. Φωτογραφία και Ηλεκτρονική Επεξεργασία Εικόνας
2. Τεχνολογία Υφαντικών Υλών
3. Εργαστήριο Χαρακτικής-Πλαστικής 

Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

9

11

Γενικό Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

20

 

 

 Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και αυτοματισμού

Μαθήματα

Ώρες

Θεωρία

Εργαστ.

Ηλεκτροτεχνία (Κυκλώματα Συνεχούς και Εναλλασσόμενου ρεύματος)

 2

2

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις και Ηλεκτρολογικό Σχέδιο

2

4

Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Συστήματα και στα Δίκτυα Επικοινωνιών   2
Αυτοματισμοί, Αισθητήρες   2

Αναλογικά και Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

2

3

Αγγλικά Τομέα

1

Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

7

13

Γενικό Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

20

Τομέας Μηχανολογίας

Μαθήματα

Ώρες

Θεωρία

Εργαστ.

Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής - Εφαρμογές

3

2

Μηχανική - Αντοχή Υλικών

2

Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών   2

Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών - Εφαρμογές

2

4

Βασική Ηλεκτρολογία και Εφαρμογές 2 2

Αγγλικά Τομέα

1

Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

10

10

Γενικό Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

20

Τομέας Πληροφορικής

Μαθήματα

Ώρες

Θεωρία

Εργαστ.

Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών 

1

3

Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών  2 2
Βασικά Θέματα Πληροφορικής 1 2

Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

1

2

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων

3

Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων & Προδιαγραφών Υλικού και Λογισμικού

1

1

Αγγλικά Τομέα

1

Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

7

13

Γενικό Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

20

Τομέας Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας

Μαθήματα

Ώρες

Θεωρία

Εργαστ.

Ανατομία-Φυσιολογία

3

Πρώτες Βοήθειες

2

Υγιεία και Διατροφη

2

Διαπροσωπικές Σχέσεις

1

Εργασιακό Περιβάλλον Τομέα

2

Αγγλικά Τομέα

 2

Ειδικό Μάθημα Α' (*) 1 3

Ειδικό Μάθημα Β' (*)

 1

3

Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

10

10

Γενικό Σύνολο Ωρών Μαθημάτων

20

(*) Οι μαθητές διδάσκονται δύο από τα παρακάτω ειδικά μαθήματα, ανάλογα με την εργαστηριακή υποδομή του αντίστοιχου Ε.Κ. ή του Σ.Ε. του ΕΠΑ.Λ. και τις ειδικότητες του Τομέα που λειτουργούν στο ΕΠΑ.Λ. στη Γ' τάξη των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

α) ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι (1Θ+3Ε)
β) ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι (1Θ+3Ε)
γ) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΗΛΙΚΙΑ Ι (1Θ+3Ε)
δ) ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ I (1Θ+3Ε)
ε) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ I (1Θ+3Ε)
στ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣI (4Ε)
ζ) ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΑ Ι (1Θ+3Ε)
η) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ I (1Θ+3Ε)
θ) ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι (1Θ+3Ε)