Πρόγραμμα Ψυχολογικής Υποστήριξης, στα πλαίσια του προγράμματος Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.

Με την υπουργική απόφαση 4456/20-11-2020 έγκρισης του «Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου» της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ», για το σχολικό έτος 2020-2021,

τοποθετείται

στο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Κατερίνης ψυχολόγος, στα πλαίσια του προγράμματος "Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.", με σκοπό την υποστήριξη και επιχειρησιακή ανάπτυξη των μαθητών μας.

Το πρόγραμμα υποστήριξης της ψυχολόγου θα είναι δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, σύμφωνα με το σχολικό ωράριο του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.

Η επικοινωνία με την ψυχολόγο για όσο διάστημα τα μαθήμα θα γίνονται διαδικτυακά, θα γίνεται επίσης διαδικτυακά, μέσω Webex στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://minedu-secondary.webex.com/meet/maradamido 

Στην ηλεκτρονική τάξη, έχει δημιουργηθεί ένα μάθημα που ονομάζεται "Ψυχολογική Υποστήριξη" και οι μαθητές μπορούν να το αναζητήσουν στην ενότητα του Εσπερινού ΕΠΑΛ. Ο σύνδεσμός του μαθήματος της ηλεκτρονικής τάξης είναι:

https://eclass11.sch.gr/main/portfolio.php